Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (ÉLIP)

 

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

A felhívás kódszáma: KAP-RD04a-RD04b-2-24

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők:

✓ Magyarországon székhellyel, és
✓ a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek


A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 200 millió Ft.

A támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 50%-a, illetve „Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása” célterület esetében az összes elszámolható költség 70%-a.

A kedvezményezettek további többlettámogatásra lehetnek jogosultak, amennyiben a beruházás megvalósításához igénybe vett beruházási hitelhez kamattámogatást, illetve a beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjához díjtámogatást igényelnek. Az intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódóan legfeljebb 5%, a beruházási hitel kamatjához kapcsolódóan legfeljebb 10% mértékű többlettámogatás igényelhető.

E támogatások külön pályázati felhívás keretében, a jelen felhívás alapján elnyert támogatási okirat birtokában igényelhetők.

TÁMOGATÁSI ELŐLEG

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. CÉLTERÜLET: MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE, A PIACRA JUTÁST ELŐSEGÍTŐ TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉST CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA:

A) A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése:

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

Ezeken belül elszámolható költségek:
✓ új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
✓ a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése
✓ üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
✓ áruszállításra használható szállítójárművek N jármű kategória szerint: teherautók és furgonok
✓ épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
✓ energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. CÉLTERÜLET: MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ZÖLD BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA:

A) Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

B) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

HATÁRIDŐ

A támogatási kérelmek benyújtása 2024. január 15.-től lehetséges.


Ha szeretné megtudni, hogy jogosult e a támogatás igénybevételére, illetve szeretné, hogy elkészítsük a pályázati anyagát, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén!


    Loader

    Thank you

    Error occurred while sending email. Please try again later.

    Legújabb bejegyzések