Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Mezőgazdasági kisüzemek támogatásai


A felhívás kódszáma: VP26.3.120

A pályázat célja

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

A pályázók köre


Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a) őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és

 

 • b) a legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből.
A pályázat keretösszege:


A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

A támogatás összege, mértéke

 • a) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • b) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre
Támogatható tevékenységek


A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelőtevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Határidők


Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. november 17. 2022. november 30. napjáig van lehetőség.

Ha szeretné megtudni, hogy jogosult e a támogatás igénybevételére, illetve szeretné, hogy elkészítsük a pályázati anyagát, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén!


  Loader
  Thank you
  Error occurred while sending email. Please try again later.

  Legújabb bejegyzések